Regio Achterhoek (5)
<<   Pagina 2 van 3    >>  

Echt Achterhoek

Regio Achterhoek werkt in opdracht van de Achterhoekse gemeenten aan het behouden en versterken van de authentieke kwaliteiten van de regio. Wij zetten ons, in opdracht van deze gemeenten, nadrukkelijk in voor hun gedeelde belang. Daar waar gemeenten zich – vanzelfsprekend – richten op hun eigen inwoners, kijken wij over gemeentegrenzen heen naar de belangen van het gebied als totaal en dragen hiervoor verantwoordelijkheid.

Een van onze initiatieven is de ECHT Achterhoek-campagne, die we samen met verschillende Achterhoekse partijen hebben opgezet. De campagne richt zich in eerste instantie op ’de Achterhoeker’ en de Achterhoekse bedrijven. We willen u, ECHTE Achterhoekers, meer bewust maken van de kwaliteiten van de Achterhoek. Want de Achterhoek is niet alleen een streek waarin u heerlijk kunt fietsen in de mooie natuur. In de Achterhoek is een aantal topbedrijven gevestigd, die we graag aan u willen laten zien. Daarnaast worden er veel fantastische evenementen in de streek georganiseerd en telt de regio een rijk cultureel leven.

Kijk nu op onze website voor meer informatie over de ECHTE Achterhoek (www.echtachterhoek.nl).

Gezellenlaan 10
7005 AZ Doetinchem

T: 0314321200
E: info@regio-achterhoek.nl
I: http://www.echtachterhoek.nl


Regio Achterhoek


Regio Achterhoek is een organisatie van acht (soms tien) samenwerkende gemeenten in Oost-Gelderland. Wij zetten ons, in opdracht van deze gemeenten, nadrukkelijk in voor hun gedeelde belang. Daar waar gemeenten zich – vanzelfsprekend – vooral richten op hun eigen inwoners, kijken wij over gemeentegrenzen heen naar de belangen van het gebied als geheel en dragen hiervoor verantwoordelijkheid. Wij willen dus toegevoegde waarde hebben voor de Achterhoek met zijn 300.000 inwoners, doordat we doen wat gemeenten afzonderlijk niet, of minder snel en efficient kunnen bereiken.

Onze missie
Wij zetten ons in voor een duurzaam vitale, aantrekkelijke en gezonde regio. Dit doen we door als overheid samen met andere partners (ondernemers en maatschappelijke organisaties) de Achterhoek Agenda 2020 uit te voeren: een innovatief, ambitieus en duurzaam toekomstplan voor de Achterhoek. Dat is nodig omdat er onomkeerbare, veelomvattende en complexe ontwikkelingen op de Achterhoek afkomen: demografische krimp, economische recessie en milieuproblematiek. Alleen door krachten te bundelen en slimme verbindingen te leggen kunnen wij de Achterhoek vitaal houden. De typisch Achterhoekse kwaliteiten: innovatiedrang, vakmanschap en naoberschap zien wij als de instrumenten hiervoor. Zo werken wij aan een coöperatieve regio die nieuwe, onverwachte oplossingen ontwikkelt en toepast.

Onze strategie
Op 30 november 2011 hebben circa 150 Achterhoekse partijen het Convenant Achterhoek 2020 getekend. Dit bekrachtig hun samenwerking en inspanning voor het realiseren van de Agenda 2020. Wij zien dit als een resultaat van ons streven te “excelleren in verbinden” door het kloppend hart van de regio te zijn.
Wij willen een logische, inspirerende werk- en ontmoetingsplek zijn voor iedereen die het regionale belang dient. We nodigen continu mensen of organisaties uit die wat willen betekenen voor de Achterhoek, om samen tot oplossingen te komen en samen nieuwe wegen in te slaan. Behalve gemeenten, de provincie en het Rijk, willen we ook bedrijven, corporaties, onderwijs- en zorginstellingen en belangengroeperingen met elkaar in contact brengen en betrekken bij regionale zaken.


Terborgseweg 21
7001 GM DOETINCHEM

T: 0314-321210
E: m.maglio@regio-achterhoek.nl
I: www.regio-achterhoek.nl


<<   Pagina 2 van 3    >>  
 
Heeft u interesse in een samenwerking. Stuur ons dan een mail of meld u hier aan.