Opleidingsbedrijven (17)
<<   Pagina 1 van 9    >>  

Achterkamp Bedrijfsopleidingen

Veiligheid is bedrijfscontinuïteit, het uitgangspunt als het gaat om het voorkomen van een calamiteit binnen uw bedrijf. Competentiegericht opleiden en trainen van uw personeel is daarbij van essentieel belang. Achterkamp Bedrijfsopleidingen staat voor een hoge kwaliteit van deze opleidingen. Wij helpen uw mensen te motiveren en te ondersteunen bij hun verantwoordelijke taak. Mocht er zich onverhoopt een bedrijfsongeval of -incident voordoen, dan weten uw medewerkers hoe ze eerste hulp kunnen bieden of eventuele schade zo veel mogelijk kunnen voorkomen of beperken. Zo stimuleren wij betrokkenheid en vergroten wij het veiligheidsbewustzijn binnen uw bedrijf.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen is gevestigd in Baak (gemeente Bronckhorst), tussen Zutphen en Doetinchem. Ons oefencentrum "De Maalderij" biedt uiteenlopende mogelijkheden voor onder andere opleiding en training van brandweer, bedrijfshulpverlening, maar bijvoorbeeld ook voor EHBO opleiding, Kinder EHBO, AED opleiding, VCA cursus, Heftruck opleiding of een Reanimatie cursus. En daarnaast natuurlijk diverse specialistische trainingen. Voor veiligheid en overzichtelijkheid kunt u volstaan met één leverancier; wij bieden u indien gewenst een totaal-ontzorg-concept.

Wij kunnen u en uw bedrijf of instelling tevens ondersteunen in het volgende (kijkt u voor meer informatie onder Consultancy):

Maken en toetsen van RI&E;
Opzetten calamiteitenplan (inclusief tekenwerk);
Levering en controle van verbandkoffers en kleine blusmiddelen;
AED-apparatuur;
Toetsen van ontruimingsplan en -procedures door het praktisch beoefenen van een ontruiming op locatie;
Bedrijfsgerichte incompany trainingen;
E-learning.
Wij geven opleidingen, training en advies aan medewerkers van bedrijven in uiteenlopende branches. Van technische productiebedrijven, bouwnijverheid, levensmiddelenindustrie tot en met het onderwijs en de zorg. Onze cliënten vertrouwen op ons voor praktijkgerichte opleiding en training van hun medewerkers, maar ook voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld hun bedrijfsnoodplan. Onder bedrijfshulpverlening , EHBO en brandweer vindt u per onderdeel overzichten van alle opleidingen en trainingen die wij geven. Daarnaast is er altijd overleg mogelijk over diverse maatwerkcursussen gericht op uw organisatie. Tevens kunt u bij ons terecht voor de begeleiding van uw ontruimingsoefening.

Onze certificerende instanties zijn het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE).

Postbus 28
7220 AA Steenderen

T: 0575-452990
E: info@achterkamp.nl
I: http://www.achterkamp.nlAskom Techniek bv,

ASKOM TECHNIEK | ALS HET OP KENNIS EN ERVARING AAN KOMT
Askom Techniek is als ondersteunende partij al vele jaren actief in de metaalbranche en heeft hierdoor een brede kennis en ervaring in diverse branches opgedaan. Door deze brede inzetbaarheid alsmede de flexibiliteit van de organisatie, is Askom Techniek de juiste partner voor ieder project.

ASKOM TECHNIEK | CONTINUÏTEIT
Voor u als ondernemer is continuïteit van de bedrijfsvoering van belang. Diverse omstandigheden waaronder bijvoorbeeld piekmomenten of incidentele projecten kunnen er echter toe leiden dat u plotseling met een personeelstekort te maken krijgt. Indien het aannemen van vast personeel in een dergelijk geval niet wenselijk is, kan de inzet van flexibel personeel uitkomst bieden. Askom Techniek bv kan hier op een adequate wijze invulling aan geven. Kort om, voor flexibele, gecertificeerde en gemotiveerde lassers belt u Askom Techniek.
ASKOM TECHNIEK | DETACHERING VAN LASSERS
De voordelen van detachering voor u als opdrachtgever op rij:
• Uw personeelsbezetting is altijd nauwkeurig afgestemd op het aanbod van de hoeveelheid werk;
• Optimaal rendement omdat u uitsluitend de gewerkte uren betaalt;
• U bent verzekert van gemotiveerde, kundige en goed geïnstrueerde lassers;
• U loopt geen risico in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van onze werknemers, omdat deze niet op uw loonlijst staan;
• De continuïteit van uw bedrijfsproces is verzekerd door snelle levering en een laag ziekteverzuim; De administratieve afhandeling wordt door Askom Techniek bv verzorgd.
ASKOM TECHNIEK | INVENTARISATIE EN SELECTIE
De match van de juiste persoon op de juiste plaats vraagt om expertise en inzicht. Om u te verzekeren van de meest efficiënte invulling van uw tijdelijke vacatures maken wij samen met u een analyse van de te verrichten werkzaamheden en werkwijze. Aansluitend ontvangt u van ons een volledig op uw wensen afgestemd voorstel. Om onze werknemers optimaal in uw bedrijf te laten functioneren, achten wij het van belang dat de werkwijze en bedrijfsregels van uw bedrijf bij aanvang van de werkzaamheden volledig duidelijk zijn.

Bennekomseweg 126
6871 KH Renkum

T: (0)317-681927
E: info@askom.nl
I: www.askom.nl

Aantal medewerkers: 40

<<   Pagina 1 van 9    >>  
 
Heeft u interesse in een samenwerking. Stuur ons dan een mail of meld u hier aan.